Kawasan Perindustrian Gong Badak, 21300 Kuala Nerus, Terengganu
+6011- 56768674
admin@top-it.com.my

Kelas Maya

Top IT Industries

Konsep mengintegrasi beberapa alatan teknologi dan talian rangkaian untuk membolehkan pengajaran dan pembelajaran secara maya di atas talian.

Kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan bantuan kemajuan ICT.

Tidak bergantung kepada kesediaan Internet di sekolah.

Guru dapat menggunakan teknologi di dalam pengajaran manakala para pelajar dapat mengakses maklumat dan meningkatkan proaktiviti dalam pembelajaran mereka.

Kelebihan Kelas Maya

Guru boleh menulis,memadam dan lain-lain kegunaan pada “Smartboard” menggunakan pen yang disediakan,jika pen tersebut hilang,guru masih boleh menggunakan peralatan tersebut.

Proses pembelajaran lebih menarik ,efektif dan mudah difahami berbanding pembelajaran secara lama kerana guru boleh memaparkan video ,gambar atau pelbagai maklumat pada “Smartboard”.

Mengurangkan penggunaan kertas.

SMART Board® MX
Interaktiviti menjadi lebih mudah
Ink Anywhere, menulis pada semua jenis fail
Student screensharing on SMART Board MX series
Menghubungkan semua suasana pembelajaran
Interaksi dan pengurusan yang lebih mudah dengan peralatan yang terhubung
Zoom on the MX series SMART Board, using inking with screen sharing to students
Persidangan video yang lebih besar dan lebih baik
Interaksi bersama lebih baik

Untuk maklumat lebih lanjut layari:

https://www.smarttech.com/en/products/education-displays/smart-board-mx

Guru di SK Kg Fikri (Sg Tong) menggunakan Kelas Maya
Latihan Kelas Maya bersama guru SK Kemasek
Kelas Maya di SK Bukit Wan
Kelas Maya di SK Paya Bunga