Smartboard Board Interactive Display telah diperkenalkan untuk digunakan dalam projek Kelas Maya di sekolah rendah dan sekolah menengah bermula daripada tahun 2009 lagi.