Smartboard Board Interactive Display adalah papan layar seakan paparan televisyen dan mempunyai perisian tersendiri yang boleh digunakan untuk pembelajaran dalam kelas. Perisian Smart Board  yang dimaksudkan adalah perisian untuk whiteboard. Dengan perisian tersebut, pengguna boleh menulis, melukis, padam dan juga mempunyai sistem NFC. Penggunaan smartboard membolehkan para pelajar menyukai sistem pembelajaran terkini kerana ia lebih efektif dan menyeronokkan.

Penggunaan smartboard juga lebih efektif jika digunakan di pejabat. Contohnya, ketika sesi bermesyuarat, pengguna boleh menunjukkan graf jualan anda dengan lebih menarik. Anda juga boleh menghantar hasil pembentangan di smartboard melalui email.

Smartboard Board Interactive Display telah diperkenalkan untuk digunakan dalam projek Kelas Maya di sekolah rendah dan sekolah menengah bermula daripada tahun 2009 lagi.