Pihak kami berupaya menghasilkan sistem mengikut keperluan pelanggan kami.

 

Berikut adalah fasa-fasa yang terlibat bagi pembangunan sebuah sistem:

 1. Pengumpulan keperluan dan analisis
 2. Rekabentuk
 3. Pembangunan
 4. Pengujian
 5. Perlaksanaan
 6. Penyelenggaraan

Antara sistem terkini yang pernah dihasilkan ialah seperti:

 1. Sistem Profile rakyat(PRT20)
 2. Sistem Baitul Urus
 3. Sistem myYPK
 4. Sistem Khairat
 5. Sistem masuk.la
 6. Sistem ePerumahan