email : admin@top-it.com.my

telefon : +09 667 0917 | faks : +09 667 3717

TBKids


TBKIDS bermula pada tahun 2009 merupakan program pembelajaran yang komprehensif yang dibangunkan khusus untuk kanak-kanak berumur 4, 5 dan 6 tahun.

Dibangunkan dengan kerjasama ‘Subject Matter Expert’ dan dinaiktaraf dengan bantuan Jurulatih Utama yang dilantik daripada Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu berdasarkan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK).

TBKids kini telah diguna pakai di tadika-tadika KEMAS, PERPADUAN, YAYASAN ISLAM TERENGGANU dan PRA SEKOLAH di seluruh negeri Terengganu.

Perisian Pembelajaran Interaktif TBKIDS Brilliant Kids dibangunkan oleh Top IT Industries Sdn. Bhd.