email : admin@top-it.com.my

telefon : +09 667 0917 | faks : +09 667 3717

Penyediaan dan Penyelesaian Sistem


  • Aplikasi e-Suka adalah untuk mendapatkan maklum balas dan cadangan untuk meningkatkan kualiti dan kecekapan dalam perkhidmatan awam.
  • i-Kelas - Budaya persekolahan seharusnya diubah daripada sesuatu yang berdasarkan memori kepada yang berpengetahuan, berpemikiran, kreatif dan penyayang dengan menggunakan teknologi terkini.
  • Aplikasi e-Jadual dapat memudahkan setiap exco berkongsi maklumat aktiviti masing-masing.
    Dengan menggunakan aplikasi ini juga setiap exco dapat melancarkan kerja-kerja kemaskini dan menyemak aktiviti baru.
  • Membangunkan laman web berasakan sistem dan multimedia.