email : admin@top-it.com.my

telefon : +09 667 0917 | faks : +09 667 3717

PERMATA


PERMATA Brilliant Kids bermula pada tahun 2012 merupakan program pembelajaran yang komprehensif yang dibangunkan khusus untuk kanak-kanak berumur 3 dan 4 tahun daripada Yayasan Pembangunan Keluarga.

Isi Kandungan dalam perisian pembelajaran interaktif (storyboard) disediakan oleh guru taska PERMATA, iaitu mengikut pembelajaran yang sedia ada diajar di taska PERMATA.

Sebanyak 64 buah taska PERMATA yang telah diinstalasi dan dibekalkan perkakasan dan perisian pembelajaran interaktif PERMATA Brilliant Kids.