email : admin@top-it.com.my

telefon : +09 667 0917 | faks : +09 667 3717

Kelas Maya
Konsep mengintegrasi beberapa alatan teknologi dan talian rangkaian untuk membolehkan pengajaran dan pembelajaran secara maya di atas talian.

Kaedah pengajaran dan pembelajaran dengan bantuan kemajuan ICT.

Tidak bergantung kepada kesediaan Internet di sekolah.

Guru dapat menggunakan teknologi di dalam pengajaran manakala para pelajar dapat mengakses maklumat dan meningkatkan proaktiviti dalam pembelajaran mereka.


Kelebihan Kelas Maya

Guru boleh menulis,memadam dan lain-lain kegunaan pada “Smartboard” menggunakan pen yang disediakan,jika pen tersebut hilang,guru masih boleh menggunakan peralatan tersebut.

Proses pembelajaran lebih menarik ,efektif dan mudah difahami berbanding pembelajaran secara lama kerana guru boleh memaparkan video ,gambar atau pelbagai maklumat pada “smartboard”.

Mengurangkan penggunaan kertas.