email : admin@top-it.com.my

telefon : +09 667 0917 | faks : +09 667 3717

e-Suka
e-SUKA merupakan sistem ukuran kepuasan awam bertujuan untuk menilai prestasi kerja di bahagian kaunter jabatan kerajaan. Pelanggan akan membuat penilaian kerja terhadap petugas kaunter.

Setiap penilaian yang dibuat oleh pelanggan akan terus direkodkan dalam pengkalan data dan dapat disemak oleh pegawai-pegawai jabatan dan juga Y.A.B Menteri Besar Terengganu.

Dengan adanya sistem e-SUKA ini, mutu pekhidmatan kerja di kaunter dapat dipertingkatkan dengan lebih baik dan lebih mesra terhadap pelanggan.